De workshop Moreel beraad is bedoeld voor professionals die weinig tot geen ervaring met morele beraden hebben. In principe kan iedere team met een stappenplan zelfstandig aan de slag, maar in de praktijk blijkt dat de meeste deelnemers baat hebben bij een introductie en oefening onder leiding van een ervaren gesprekleider.

In deze workshop komen de volgende elementen aan bod:

  • Wat is een moreel beraad? Wanneer kun je een beraad houden? wat is het verschil met een casusoverleg of met een intervisiemethode?
  • Uitleg over de gebruikte methode en andere beschikbare gespreksmethoden
  • Oefenen van een beraad aan de hand van een stappenplan
  • Evaluatie van het beraad

De workshop dient te introductie en oefening voor het deelnemen aan een beraad. Indien u op zoek bent naar een gespreksleider voor een moreel beraad, klik dan op de link.