Er is veel veranderd voor sociaal werkers. Met name de jeugdzorg heeft het afgelopen decennium een flinke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van professionalisering. In trainingen merk ik vaak dat professionals niet altijd goed zicht hebben op de context waarin ze werken, de kaders en de actoren. Dat roept verwarring, en ook frustratie op.

Deze workshop maakt de context van de professional duidelijk. Wat speelt er allemaal in het krachtenveld, en wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

De workshop is bedoeld voor professionals, alhoewel ook leidinggevenden en beleidsmakers er hun voordeel mee kunnen doen. Het schema is ontworpen voor de jeugdzorg, maar kan worden toegepast op vele professies zoals sociaal werk in brede zin, maar ook verpleegkundigen en andere beroepen in de gezondheidszorg.