De zorgethiek – of ook wel ethics of care – is een relatief jonge stroming in de ethiek. Ze onderscheid zich van andere stromingen door:

  • Een relationele en contextuele benadering van ethiek
  • De focus op alledaagse handelen
  • Aandacht voor macht en politieke elementen in het dagelijkse handelen
  • Gaat uit van de ervaringen van zorgontvangers en zorgverleners
  • Een kritische her-bezinning op termen als autonomie, zelfredzaamheid, kwetsbaarheid

Een zorgethische benadering probeert geen abstracte ethische beginselen vast te stellen, maar stelt steeds opnieuw de vraag

Wat is goede zorg, gegeven deze specifieke situatie?

Alhoewel ‘zorgethiek’ niet betekent dat het de benadering zich uitsluitend zicht op (gezondheid-) zorg en welzijn, is zij wel uiterst relevant voor deze praktijken.

Deze eendaagse training gaat in op de basis van zorgethiek, en laat zien hoe je de zorgethische blik in de praktijk kunt gebruiken, waardoor je nieuwe dingen ontdekt.

Voor deze training is geen specifieke ethische kennis vereist.