Veel jeugd en gezinsprofessionals SKJ zijn eraan gehouden om een training te volgen op de het terrein van beroepsethiek en de professionele standaard. Deze training is door SKJ geaccrediteerd en voldoet aan de voorwaarden.

Leerdoelen

  • De deelnemer heeft kennis over beroepsethiek, zoals de beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional en de werking van het tuchtrecht.
  • De deelnemer kan deze kennis toepassen op lastige dilemma’s in de jeugdhulp en jeugdbescherming en kan zijn keuzes hierin verantwoorden
  • De deelnemer heeft kennis van ethische theorieën, kent de basisuitgangspunten van de zorgethiek en begrijpt waarom deze benaderingswijze relevant is voor de praktijk.
  • De ethische competenties van de deelnemer zijn versterkt: ethische sensibiliteit, van feiten via betekenis naar waarden (Moral shape), multiperspectief, variatie en structuur van ethische argumenten.
  • Deelnemers zijn bekend met een methode voor ethische reflectie en kunnen deze zelfstandig gebruiken in hun eigen praktijk/ organisatie