Trainingen

Trainingen2018-10-29T21:46:03+00:00

Training Beroepsethiek en Professionele Standaarden

De training Beroepsethiek is opgezet in lijn met voorwaarden van SKJ voor de training Beroepsethiek/ Professionele Standaarden.

Leerdoelen
• De deelnemer heeft kennis over beroepsethiek, zoals de beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional en de werking van het tuchtrecht.
• De deelnemer kan deze kennis toepassen op lastige dilemma’s in de jeugdhulp en jeugdbescherming en kan zijn keuzes hierin verantwoorden
• De deelnemer heeft kennis van ethische theorieën, kent de basisuitgangspunten van de zorgethiek en begrijpt waarom deze benaderingswijze relevant is voor de praktijk.
• De ethische competenties van de deelnemer zijn versterkt: ethische sensibiliteit, van feiten via betekenis naar waarden (Moral shape), multiperspectief, variatie en structuur van ethische argumenten.
• Deelnemers zijn bekend met een methode voor ethische reflectie en kunnen deze zelfstandig gebruiken in hun eigen praktijk/ organisatie

Inhoudelijke bouwstenen
• Jeugdzorg als normatieve praktijk
• De context van de Jeugd- en Gezinsprofessional
• Ethiek
• Beroepsethiek en de beroepscode
• Ethische reflectie en ethische competenties
• Richtlijnen
• Tuchtrecht
• Professionele Autonomie en Professioneel statuut

Opzet
De training bestaat uit twee bijeenkomsten van 4 uur en wordt afgesloten met met een toets. Voor de bijeenkomsten worden enkele opdrachten ter voorbereiding gegeven. Conform de voorwaarden van SKJ dienen de bijeenkomsten met minmaal een week ertussen gepland te worden. De totale tijdinvestering voor de training is 14 uur.