Publicaties

Publicaties2019-03-17T18:18:06+02:00

Echt doen wat nodig is

Dat de jeugdhulp anders en beter kan blijkt uit het zojuist verschenen boek Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp.  Ik schreef in dit boek een hoofdstuk over de professionalisering van de jeugdzorgwerker. Het boek [...]

Vakblad Sociaal Werk

Vakblad Sociaal Werk (voorheen Maatwerk) is het tijdschrift voor het Sociaal Werk. Als interim communicatiemedewerker van de beroepsvereniging schreef ik in 2014 een artikel over  de professionalisering in de jeugdzorg. Naar aanleiding van het jaarcongres 2014 van de [...]

Artikelen Sozio

SOZIO is het vaktijdschrift voor pedagogische en sociale beroepen. Van origine richt het tijdschrift zich op Sociaal- pedagogisch Hulpverleners (SPH), maar omdat de grenzen tussen de disciplines van het sociaal werk vervagen, heeft het tijdschrift een bredere inhoud gekregen. [...]

In 2018 is bij Couthino een uitgave voor professionals en studenten in de jeugdhulp en jeugdbescherming verschenen. Het boek bevat bijdragen van meerdere auteurs, allemaal experts op deelgebieden van het werken met jeugdigen. Ik schreef de bijdrage over ethische [...]

Beroepscode voor de sociaal werker W&MD

Samen met zeer gewaardeerde collega Jaap Buitink heb ik in 2017 een bijdrage geleverd aan de Beroepscode voor de Sociaal Werker. Binnen het programma ‘Sociaal Werk Versterkt’ werken beroepsverenigingen, werkgevers en vakbonden samen om de professionalisering van het sociaal werk een impuls te [...]

Brochure Brede Scholen VO

Alweer een tijd geleden (2012) schreef ik een brochure over Brede Scholen in het Voortgezet Onderwijs. Echt een mooi project om alle scholen langs te gaan en in kaart te brengen hoe zij het concept van brede scholen in het PO [...]

Recent Tweets