Publicaties

Publicaties2018-10-29T21:45:05+00:00

In 2018 is bij Couthino een uitgave voor professionals en studenten in de jeugdhulp en jeugdbescherming verschenen. Het boek bevat bijdragen van meerdere auteurs, allemaal experts op deelgebieden van het werken met jeugdigen. Ik schreef de bijdrage over ethische reflectie.

Samen met zeer gewaardeerde collega Jaap Buitink heb ik in 2017 een bijdrage geleverd aan de Beroepscode voor de Sociaal Werker. Binnen het programma ‘Sociaal Werk Versterkt’ werken beroepsverenigingen, werkgevers en vakbonden samen om de professionalisering van het sociaal werk een impuls te geven. Via deze link kun je de Beroepscode voor de sociaal werker downloaden.

Vaktijdschrift SoziO

SOZIO is het vaktijdschrift voor pedagogische en sociale beroepen. Van origine richt het tijdschrift zich op Sociaal- pedagogisch Hulpverleners (SPH), maar omdat de grenzen tussen de disciplines van het sociaal werk vervagen, heeft het tijdschrift een bredere inhoud gekregen.

Januari 2018 – ‘Ik wil mensen helpen’: sterke motivatie? – in dialoog met mede-redactielid Yildiz Karadag en met een reactie van dr. karin Landsbergen

Januari 2018 – Ja, registreren heeft zin – over registratie van jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal werkers

April 2016 – ‘Stille kracht, wordt een verbinder’ – interview met Marcel Spierts

Juni 2015 – Mensenrechten voor mensen met een beperking – over de ratificatie van het VN verdrag voor mensen met een beperking

Februari 2014 – Wat een professional echt moet leren, laat zich maar lastig onderwijzen – in dialoog met een collega over professionele passie

Juni 2013 – Presentie is niet per se zacht en romantisch – interview met Andries Baart

Februari 2013 – De wereld van bewind – over bewindvoering. Wat is het precies? Wat zijn knelpunten?

December 2012 – Kindermishandeling: stoppen en helpen –

Oktober 2012 – Moreel beraad – als kritische meelezer betrokken bij de totstandkoming

April2012 – Het roer om in Amsterdam – over de vernieuwende aanpak van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam

Februari 2012 – Jongerenwerk nieuwe stijl – met Frank van Strijen en Judith Metz naar aanleiding van hun pas verschenen boeken over jongerenwerk

December 2011 – Interview met Lies Schilder – directeur van de NVMW (thans BPSW)

Oktober 2011 – Interview met Margit Balogh – maakster van de documentaires Lost boys, Lost girl & Lost mother

April 2011 – De krachten gebundeld – over de samenwerking tussen jongerenwerk en wijkagenten in Zwolle

Nieuwsbrief SKJ – BPSW

Er is in de jeugdhulp en jeugdzorg veel veranderd de afgelopen jaren. De jeugdhulp is overgedragen aan gemeenten, en in vrijwel alle gevallen heeft dat geleid tot een verandering van taken en verantwoordelijkheden. De grootste verandering voor professionals in de jeugdzorg is echter misschien wel de verplichte registratie en alles wat daarbij komt kijken.

skj_logo_2016

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en de beroepsvereniging BPSW informeren gezamenlijk de professionals over de wijzigingen. Wat betekenen bijvoorbeeld de registratie, het werken met richtlijnen en het tuchtrecht voor het werken in de praktijk?
Je kunt de nieuwsbrieven hieronder downloaden:

Professionaliseren
logo-bpsw-cmykRegistreren
Tuchtrecht
Verbinden
Reflecteren

Handreiking Professioneel statuut

Professionals zijn gehouden aan de beroepsethische normen van hun vak. In sommige gevallen kan dat op gespannen voet staan met het beleid van de instelling waar zij werken. Wat doe je bijvoorbeeld wanneer je wordt aangeraden of opgedragen om fraude van cliënten te melden bij de gemeente? Of wanneer je van mening bent dat de kwaliteit van zorg onder druk staat?

Het Model Professioneel Statuut geeft richting aan de afspraken die professionals en organisaties met elkaar maken. De handreiking voor implementatie schreef ik (2014) aan de hand van gesprekken binnen vijf jeugdzorginstellingen: drie aanbieders, een instelling voor Jeugzorg Plus en een Bureau Jeugdzorg.

logojnlHandreiking Professioneel Statuut

Richtlijnen

richtlijnenIn 2009 is gestart met het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdzorg. De richtlijnen maken deel uit van de professionele standaard van de jeugdzorgwerker. Inmiddels zijn 14 richtlijnen gepubliceerd. In de periode 2011 – 2012 maakte ik deel uit van de werkgroep van de richtlijn ‘Ernstige gedragsproblemen’. Op de website richtlijnenjeugdhulp.nl vind je alle richtlijnen, werkkaarten, informatie voor ouders, animaties en andere tools.

Artikel over professionalisering Jeugdzorg

Als interim communicatiemedewerker van de beroepsvereniging schreef ik voor Maatwerk (thans: Vakblad Sociaal Werk) een artikel over Professionalisering Jeugdzorg (2014)

De verstandige professional

Naar aanleiding van het jaarcongres 2014 van de beroepsvereniging ging ik in gesprek met keynote- speaker Andries Baart. Zijn bijdrage aan het jaarcongres ging over De verstandige professional. Verschenen in Maatwerk, december 2014.