Sociaal werk is een normatieve praktijk die wordt gestuurd door maatschappelijke, persoonlijke en beroepswaarden. Dat maakt het soms lastig om te bepalen wat ‘goed handelen” of ‘goede zorg’ is. Om de vraag naar goed handelen te verkennen, kun je een moreel beraad organiseren. Een moreel beraad is een gesprek met collega’s en/ of andere betrokken over een concrete casus uit de praktijk waarin een spanningsveld ervaren wordt. Afhankelijk van de casus, het spanningsveld en de beschikbare tijd kunnen verschillende methoden en stappenplannen worden gebruikt om het gesprek te structureren.

Het organiseren van een moreel beraad is niet alleen zinnig wanneer er een handelingsrichting bepaald moet worden in een casus, maar ook om met elkaar te verkennen hoe de verschillende normen en waarden een rol spelen. Het deelnemen aan een moreel beraad draagt bij aan de morele competenties van professionals, bijvoorbeeld een beter zicht op de eigen normen en waarden, een bepaalde sensitiviteit om morele spanningsvelden op te merken en te benoemen, en het steeds zelfstandiger kunnen doorlopen van de stappen om tot een besluit te komen.

Om de kwaliteit van het beraad te waarborgen, is het aan te bevelen om het te laten begeleiden door een getrainde en deskundige gespreksleider. Die bewaakt de tijd, de stappen en geeft tips over de wijze van communicatie. Op basis van ervaring kan een gesprekleider het gesprek zo sturen dat ook daadwerkelijk de ‘morele kern’ geraakt wordt.

Een moreel beraad duurt ongeveer 1,5 uur. Voor redelijke ongeoefende deelnemers beveel ik de workshop Moreel Beraad aan, om naast het beraad iets uit te leggen over ethische reflectie en de afspraken rond communicatie bij een beraad.