Iedere professional in sociaal werk ervaart wel eens een moreel spanningsveld. Of het nu gaat om een full-blown dilemma of een subtieler gevoel van onbehagen dat de zorg onvoldoende aansluit bij de client.

Binnen organisaties en teams is niet altijd ruimte om een beraad te organiseren, of uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan. Omdat het dan toch prettig kan zijn om de situatie of casus te bespreken, biedt ik individuele consultatie. Dat kan eenmalig zijn, maar een organisatie kan ook structureler een beroep op me doen.

Consultatie kan ook onderdeel uitmaken van een uitgebreider plan om ethiek een plaats te geven in de organisatie en in de praktijken van professionals. In combinatie met trainingen, workshops en advies aangaande het ethiekbeleid kan zo op verschillende manieren een impuls worden gegeven aan de ethische dimensie van het sociaal werk.

Consultatie kan per mail, maar ook telefonisch en desgewenst via Skype.

Meer weten? Neem contact op.