Ethische competenties van professionals

Het sociale werk noemt men wel een ‘normatieve praktijk’. Ethiek en moraliteit komen niet af en toe om de hoek kijken, maar vormt de basis van het werk. Immers, de aanleiding voor zorg of hulp is vaak een normatief oordeel: dit kan zo echt niet, dit hoort niet, dit moet veranderen. In de jeugdbescherming bijvoorbeeld staat veiligheid van het kind centraal, daar zal iedereen het over eens zijn. Maar in de praktijk is het niet makkelijk om grenzen te trekken tussen veilig, veilig genoeg, onveilig. Het is vaak zo dat een situatie dat oordeel oproept, maar op basis van welke signalen of criteria vel je dat oordeel? En is dat oordeel voor iedereen hetzelfde (collega’s, cliënten, samenleving)? Hoe gaan we om met de verschillen?

Door je ethische competenties te ontwikkelen leer je om te gaan om met deze vragen. Vragen waarop per definitie niet het juiste antwoord te geven is. Door te reflecteren op je eigen morele kader en de dialoog – bijvoorbeeld in een moreel beraad – werk je aan je ethische competenties. Niet om een rigide kader van ‘goed’ en ‘kwaad’ vast te stellen, maar om steeds beter je weg te vinden bij de zoektocht naar het goede.