Zorgethiek

Master Zorgethiek

2018-08-30T10:58:06+00:00

De zorgethiek (Care Ethics) is een relatief jonge stroming in de ethiek. Ze is ontstaan vanuit de feministische beweging in de jaren 70 van de vorige eeuw. In de zorgethiek staat de vraag “wat is goede zorg” centraal. Zorgethiek beperkt [...]

Master Zorgethiek2018-08-30T10:58:06+00:00