Tijdens trainingen over beroepsethiek blijkt vaak dat professionals het lastig vinden om hun dagelijkse handelen in lijn te brengen met de beroepscode. Want weten hoe het moet is nog iets anders dan het ook daadwerkelijk doen.

In deze eendaagse training worden praktische tips gegeven over ‘beroepsethiek doen’. Het gaat niet zozeer over de ‘grote dilemma’s’, maar juist over dagelijkse handelingen.

De training wordt in overleg modulair samengesteld, afhankelijk van de artikelen en elementen die aandacht vragen, zoals:

  • Informatievoorziening over hulp- en dienstverlening
  • Overeenstemming, instemming en toestemming
  • Privacy en Geheimhouding
  • Verslaglegging en Dossier
  • Met collega’s en organisaties in gesprek over de beroepsnormen
  • Samenwerken met organisaties en het informele netwerk
  • Het signaleren van misstanden