Dat de jeugdhulp anders en beter kan blijkt uit het zojuist verschenen boek Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp. 

Ik schreef in dit boek een hoofdstuk over de professionalisering van de jeugdzorgwerker.

Het boek is een uitgave van Stichting Beroepseer en verschijnt in de Boekenreeks Beroepseer.