SOZIO is het vaktijdschrift voor pedagogische en sociale beroepen. Van origine richt het tijdschrift zich op Sociaal- pedagogisch Hulpverleners (SPH), maar omdat de grenzen tussen de disciplines van het sociaal werk vervagen, heeft het tijdschrift een bredere inhoud gekregen.

Artikelen

Januari 2018 – ‘Ik wil mensen helpen’: sterke motivatie? – in dialoog met mede-redactielid Yildiz Karadag en met een reactie van dr. karin Landsbergen

Januari 2018 – Ja, registreren heeft zin – over registratie van jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal werkers

April 2016 – ‘Stille kracht, wordt een verbinder’ – interview met Marcel Spierts

Juni 2015 – Mensenrechten voor mensen met een beperking – over de ratificatie van het VN verdrag voor mensen met een beperking

Februari 2014 – Wat een professional echt moet leren, laat zich maar lastig onderwijzen – in dialoog met een collega over professionele passie

Juni 2013 – Presentie is niet per se zacht en romantisch – interview met Andries Baart

Februari 2013 – De wereld van bewind – over bewindvoering. Wat is het precies? Wat zijn knelpunten?

December 2012 – Kindermishandeling: stoppen en helpen –

Oktober 2012 – Moreel beraad – als kritische meelezer betrokken bij de totstandkoming

April2012 – Het roer om in Amsterdam – over de vernieuwende aanpak van Bureau Jeugdzorg in Amsterdam

Februari 2012 – Jongerenwerk nieuwe stijl – met Frank van Strijen en Judith Metz naar aanleiding van hun pas verschenen boeken over jongerenwerk

December 2011 – Interview met Lies Schilder – directeur van de NVMW (thans BPSW)

Oktober 2011 – Interview met Margit Balogh – maakster van de documentaires Lost boys, Lost girl & Lost mother

April 2011 – De krachten gebundeld – over de samenwerking tussen jongerenwerk en wijkagenten in Zwolle