In 2018 is bij Couthino een uitgave voor professionals en studenten in de jeugdhulp en jeugdbescherming verschenen. Het boek bevat bijdragen van meerdere auteurs, allemaal experts op deelgebieden van het werken met jeugdigen. Ik schreef de bijdrage over ethische reflectie.

Je kunt het hier bestellen