Samen met zeer gewaardeerde collega Jaap Buitink heb ik in 2017 een bijdrage geleverd aan de Beroepscode voor de Sociaal Werker. Binnen het programma ‘Sociaal Werk Versterkt’ werken beroepsverenigingen, werkgevers en vakbonden samen om de professionalisering van het sociaal werk een impuls te geven. Via deze link kun je de Beroepscode voor de sociaal werker downloaden.