De eerste versie van de beroepscode voor Jeugdzorgwerkers stamt uit 2012. Deze code werd door de beroepsvereniging BPSW uitgebracht in brochurevorm, en hij was online in te lezen.

Voor een workshop over de beroepscode – volgens mij op het CNV congres over ethiek in de jeugdzorg – heb ik alle artikelen uit de code op A5 formaat geprint en gelamineerd. Op die manier kun je verschillende werkvormen inzetten rond de beroepscode. Je kunt bijvoorbeeld starten met een dilemma, en de artikelen die daarin een rol spelen erbij zoeken en bespreken. Je kunt ook deelnemers vragen om een artikel uit te zoeken wat hen aanspreekt, of juist een artikel waar ze vragen bij hebben.

De William Schrikker Groep – ook aanwezig op het congres – zag wel iets in die manier van werken en zij hebben het idee naar een hoger niveau getild. Onder de naam ‘Beroepscode in de hand’ hebben ze de artikelen van de beroepscode op speelkaartformaat uitgebracht. Alle medewerkers krijgen een setje kaarten wanneer zij de verplichte training beroepsethiek volgen. Uit de ervaringen blijkt dat de beroepscode veel wordt gebruiktĀ bij casus- en teambesprekingen. Vanwege het handzame formaat dragen veel professionals het bij zich, en dat maakt het natuurlijk veel makkelijker om het er even bij te pakken.

Wat mij betreft een prachtig voorbeeld van een aantrekkelijke vorm om iets abstracts als een beroepscode in de praktijk te implementeren! Op de foto mijn eerste – nogal provisorische edoch effectieve – exemplaar, met daarop de veelkleurige code-kaartjes van de William Schrikker groep.