‘Een bekende reflex in zorg, welzijn en onderwijs is de roep om extra geld op het moment dat er signalen zijn dat de kwaliteit van de uitvoering niet voldoende is.

Enerzijds om met dat geld extra mensen aan te nemen en zo wachtlijsten weg te werken, maar ook om de huidige uitvoerders beter te belonen voor hun werk. De achterliggende redenering is dat een hogere beloning leidt tot een groter gevoel van waardering, en dat leidt weer tot een betere motivatie en dus een verbetering van kwaliteit.

Lees de rest van de column op sozio.nl