Trainingen & Workshops

Workshop Context van de Professional

Er is veel veranderd voor sociaal werkers. Met name de jeugdzorg heeft het afgelopen decennium een flinke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van professionalisering. In trainingen merk ik vaak dat professionals niet altijd goed zicht hebben op de context waarin ze werken, de kaders en de actoren. Dat roept verwarring, en ook frustratie op.

Deze workshop maakt de context van de professional duidelijk. Wat speelt er allemaal in het krachtenveld, en wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

De workshop is bedoeld voor professionals, alhoewel ook leidinggevenden en beleidsmakers er hun voordeel mee kunnen doen. Het schema is ontworpen voor de jeugdzorg, maar kan worden toegepast op vele professies zoals sociaal werk in brede zin, maar ook verpleegkundigen en andere beroepen in de gezondheidszorg.


Training Beroepscode & Tuchtrecht

Jeugdzorgwerkers die geregistreerd zijn conformeren zich aan de beroepscode, en zijn gehouden aan het tuchtrecht. Omdat dit nieuw was voor de sector, is door de Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk (voorheen NVMW) de training Beroepscode & Tuchtrecht ontwikkeld. Inmiddels is de training verplicht gesteld voor iedere geregistreerde jeugdhulp- en jeugdzorgprofessional.

bpswschool_logo_292pxDe training bestaat uit vier onderdelen: een introductie bijeenkomst, een e-learning module, een verdiepingsbijeenkomst en een afsluitende toets. De training wordt door de beroepsvereniging zowel op basis van losse inschrijving als in-company gegeven. Voor meer informatie over de trainingen en het aanvragen daarvan kun je het beste even kijken op de website van de BPSW.