Sociale kaart

Mijn werk heeft me door het hele land gevoerd en omdat ik vaak de rol van casemanager had, werkte ik veel samen met uiteenlopende instellingen: jeugdzorg, justitie, verstandelijk gehandicaptenzorg, schuldhulpverlening, verslavingszorg, gemeentelijk kinder- en jongerenwerk en ga zo maar door. Ik heb een goed geheugen voor namen en structuren dus ik ging best een beetje prat op mijn kennis van de sociale kaart. Maar de laatste jaren brokkelt die kennis is schrikbarend tempo af. Met dr. Google en mijn eigen adressenbestand kan ik erosie nog aardig stoppen, maar als ik zonder die zijwieltjes moet fietsen voel ik me soms een slachtoffer vanĀ early onsetĀ Alzheimer.

Lees de rest van het verhaal op sozio.nl